Wednesday, April 25, 2012

เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Windows 7 และ Windows 8 CP

0 comments
 
สำหรับเนื้อหาต่อไปนี้ เป็นการเปรียบเทียบการทำงานระหว่างระบบปฏิบัติการปัจจุบัน Windows 7 และระบบปฎิบัติการ Windows 8 Consumer Preview(CP) ซึ่งทำการทดสอบโดย The PC World  เผยแพร่รายงาน Windows 8 Preview Beats Windows 7 in Most Performance Tests เมื่อ 23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เรามาดูรายงานผลการทดสอบของ The PC World กัน

Test Methodology
ในการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่าง Windows 8 Consumer Preview กับ Windows 7  The PC World ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด โดยมี Spec เหมือนกันคือ
Processor : CPU Intel Core i5- ความเร็ว 3.3GHz
Hard Disk : ความจุ 1TB 7200-rpm
RAM : DDR3 ขนาด 8 GB
Graphic card :  Nvidia GeForce GTX 560 Ti
ทำการทดสอบผลใน 5 ด้านได้แก่ การทดสอบด้วย WorldBench 7, Startup Time, Web Performance, Office Productivity และ Content Creation

ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า Windows 8 CP สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าใน 3 การทดสอบ คือ WorldBench 7, Startup Time และ Web Performance และ Windows 7 สามารถทำคะแนนได้ดีกว่า Windows 8 CPใน 2 การทดสอบ คือ Office Productivity และ Content Creation รายละเอียดดังนี้

 1. การทดสอบด้วย WorldBench 7
การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรม WorldBench 7


 ผลการทดสอบปรากฏว่า Windows 8 CP สามารถทำงานได้เร็วกว่า Windows 7 ค่อนข้างมาก โดย Windows 8 CP ทำคะแนนได้ 114 ในขณะที่ Windows 7 ทำคะแนนได้ 100

2. Startup Time
Startup Time เป็นการวัดเวลาที่ใช้ตั้งแต่การเริ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จนระบบพร้อมใช้งาน


ผลการทดสอบปรากฏว่า Windows 8 CP ใช้เวลา 36.8 วินาที (ค่าต่ำกว่าถือว่ามีประสิทธิภาพและความเร็วดีกว่า) ในขณะที่ Windows 7 ทำคะแนนได้ 56.2 วินาที นั้นคือ Windows 8 CP ใช้เวลาน้อยกว่า Windows 7 ถึง 17.4 วินาที ถือว่าเร็วกว่ากันมากทีเดียว

3.Web Performance
Web Performance เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการท่องอินเทอร์เน็ต เช่น การประมวลผล dynamic Web content, JavaScript และ HTML 5 ของ IE10 บน Windows 8 CP และ IE9 บท Windows 7 โดยใช้โปรแกรม WebVizBench


 ผลการทดสอบปรากฏว่า IE 10 บน Windows 8 CP  ทำคะแนนได้สูงถึง 28.6 เฟรมต่อวินาที (ค่าสูงกว่าถือว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า) ในขณะที่ IE9 บน Windows 7 ทำคะแนนได้แค่ 18.9 เฟรมต่อวินาที นั้นคือ Windows 8 ประสิทธิภาพในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า 50 % ซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการปรับปรุง Hardware acceleration และ Browser optimization ใน IE10 นั่นเอง

4. Content CreationContent Creation เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเสียง การจัดการข้อมูลภาพ (ทั้งในส่วนของการบันทึก แก้ไข และการ compile)  และการแก้ไขไฟล์รูปภาพ


ผลการทดสอบปรากฏว่า Windows 7 มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า (ค่าต่ำกว่าถือว่ามีประสิทธิภาพและความเร็วดีกว่า) Windows 8 CP เล็กน้อย แต่ก้ไม่มากนัก อันอาจจะมาจากการปรับปรุง interface การปรับโหมดของ driver ของการทำงานมัลติมีเดียใหม่  ซึ่งคิดว่า ในรุ่นจริง น่าจะทำได้ดีกว่านี้

5.Office Productivity
ในส่วนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการทดสอบ Office Productivity เป็นการทดสอบประสิทธิภาพด้านการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานอาทิ  การจัดการไฟล์เอกสาร, การเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ รวมถึงการสแกนไวรัส จากการใช้โปรแกรม Futuremark’s PCMark 7 ตรวจจับประสิทธิผลการทำงานโปรแกรมต่างๆดังกล่าว มีผลที่น่าแปลกใจ ดังนี้


 ผลการทดสอบปรากฏว่า Windows 8 ทำได้ 2099 คะแนน (ค่าสูงกว่าถือว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า) ในขณะที่ Windows 7 ทำได้ 2280 คะแนน นั้นคือ Windows 8 ได้คะแนะนน้อยกว่า Windows 7 จำนวน 181 คะแนน

สรุปผลการทดสอบThe PC World สรุปผลไว้ว่า These performance numbers will likely shift in the coming months as Microsoft releases updated versions of its new OS. The Windows development cycle will stretch for months, and will include driver updates, performance tweaks, and general optimizations that are bound to improve things. Windows 8’s dramatic new interface may not be a runaway hit with PCWorld readers, but the numbers don’t lie: Even in its early form, this is promising to be the leanest, most efficient incarnation of Windows to date.

ซึ่งคิดว่า หลังจากนี้ ไมโครซอฟท์ อาจจะมีการ update เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  ซึ่งในภาพรวมในเวลานี้ ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานได้เร็ว มากแต่เดิม สำหรับผู้เขียนเอง ได้ลองติดตั้ง และทำรายงานการติดตั้งไว้บนบล็อกนี้ รวมถึงผู้เขียนลองติดตั้ง Microsoft Word 2003 ใช้งานพบว่าสามารถโหลดโปรแกรมมาใช้งานได้รวดเร็วในทันที เป็นที่น่าประทับใจ
อ้างอิง : The PC World

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ

ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิก Facebook