Thursday, January 12, 2012

โปรแกรมป้องกันไวรัสแบรนด์ใดดีที่สุด

0 comments
 
หากมีผู้ถามว่า โปรแกรมป้องกันไวรัสแบรนด์ไหนดีที่สุด คงตอบได้ค่อนข้างยาก แม้แต่บริษัทผู้ทำการวิจัยต่างประเทศยังให้ความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพ การใช้งาน รวมถึงประสิทธิผลของการทำงาน แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะโปรแกรมใด หาก ผู้ใช้คอมพวเตอร์ละเลย ไม่ดำเนินการใช้งานไฟล์ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ภัยร้ายประเภทไวรัส ก็มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องของท่านได้ง่ายเช่นเดิม

โดยปกติแล้วโปรแกรม Antivirus ที่มีขายในปัจจุบัน มีอยู่มากมายหลายบริษัท ประสิทธิภาพโดยรวมก็ไม่ห่างไกลกันมากนัก แต่ละผลิตภัณฑ์ต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับลักษณะ การใช้ ความคุ้นเคยของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ที่สำคัญที่ผู้ใช้ต้องจำก็คือ โปรแกรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งาน 1 ปีเต็ม ซึ่งแต่ละบริษัทผู้ผลิต จะสนับสนุน update ไฟล์ข้อมูลไวรัสและโปรแกรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้ในแต่ละโปรแกรม ต้องใส่ใจต่อการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อปกป้องข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพพ้นจากภัยร้ายไวรัสในส่วนต่อไปนี้ จะได้นำข้อมูลของโปรแกรมประเภท Antivirus ที่มีคนนียมใช้มากที่สุด มีอะไรบ้าง เพื่อท่านจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกหามาเป็นเพื่อคู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

1. Avastรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก www.avast.com/index
โปรแกรมทดลองใช้งาน www.avast.com/free-antivirus-download(รุ่น Pro)
มีรุ่นให้ใช้ฟรี (antivirus และ anti-spyware) การสนับสนุน update Virus Definations www.avast.com/download-update
และ update online ผ่านโปรแกรม
 คุณลักษณะภาพรวม
 1.  ป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตี ประเภท virus, mulwareที่ใช้งานค่อนข้างง่าย
 2. การสแกนไวรัสทำได้ค่อนข้างดี
 3. การสนับสนุนด้านข้อมูล virus definations ที่ไม่ดีนัก
 4. ประสิทธิภาพต่อต้านการบุกรุกประเภท Phishing ต่ำ
 5. การปกป้องข้อมูลจดหมายอิเล้กทรอนิกส์ทำได้ ไม่ค่อยดี
 สิทธิการใช้งาน  ตามเงื่อนไข 1 ปี

2. AVG Antivirusรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก www.avg.com/ww-en/homepage
โปรแกรมทดลองใช้งาน http://free.avg.com/ww-en/upgrade-free-antivirus (รุ่น 2011)
มีรุ่นให้ใช้ฟรี (antivirus anti rootkit และ anti-spyware)
การสนับสนุน update Virus Definations http://free.avg.com/ww-en/download-update
และ update online ผ่านโปรแกรม


 คุณลักษณะภาพรวม
 1. ป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime
 2. มีความไวต่อสิ่งแปลกปลอม และสามารถกำจัดได้เต็มประสิทธิภาพ
 3. ประสิทธิภาพต่อต้านการบุกรุกประเภท Phishing ต่ำ
 4. ประสิทธิภาพต่อ Spyware ค่อนข้างต่ำ
 5. การใช้งานช่องทาง USB ไม่สามารถสแกนได้เอง
 6. การปกป้องข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทำได้ ไม่ค่อยดี
 สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

3. bitdefenderรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก www.bitdefender.com
โปรแกรมทดลองใช้งาน www.bitdefender.com/site/view/trialpay.html
การสนับสนุน update Virus Definations www.bitdefender.com/site/view/Desktop-Products-Updates.html 
และ update online ผ่านโปรแกรม


คุณลักษณะภาพรวม
 1. ไวต่อการป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime
 2. ต่อต้านการบุกรุกของ Phishing ได้ดี
 3. ต่อต้าน ป้องกัน Spyware Adware ได้ดี
 4. สนับสนุน virus defination ได้ดี
 5. สามารถกำจัดและปกป้องแบบเลือกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 6. มีราคาที่ไม่แพงมากนัก
 7. การใช้ทรัพยากรระบบค่อนข้างสูง
 สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

4.kasperskyรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก www.kaspersky.com
โปรแกรมทดลองใช้งาน www.kaspersky.com/downloads 30 วัน
การสนับสนุน update Virus Definations www.kaspersky.com/productupdates 
และ update online ผ่านโปรแกรม

คุณลักษณะภาพรวม
 1. การป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime ปกป้องได้ดี
 2. ตรวจจับไวรัสได้แม่นยำ
 3. การสแกนไฟล์ทำได้ละเอียด
 4. เข้าถึงตรวจสอบระบบอีเมล์ที่ผู้ใช้มีใช้งาน
 5. สนับสนุน virus defination ได้ดี
 6. ประสิทธิภาพต่อต้านการบุกรุกประเภท Phishing ต่ำ
 7. ประสิทธิภาพการเลือกตำแหน่ง เป้าหมายการสแกนเองค่อนข้างต่ำ
 8. ภาพรวมของ interface ตัวโปรแกรม ค่อนข้าง สับสน
 สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

5. McAfeeรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก www.mcafee.com/us/
โปรแกรมทดลองใช้งาน http://download.cnet.com/McAfee-AntiVirus-Plus
การสนับสนุน update Virus Definations
 update online ผ่านโปรแกรม

คุณลักษณะภาพรวม
 1. การป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime ปกป้องได้ดี
 2. ตรวจจับไวรัสช่องทาง USB ได้รวดเร็ว แม่นยำ
 3. ต่อต้านการบุกรุกของ Phishing ได้ดี
 4. การติดตั้งโปรแกรมค่อนข้างยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 5. ช่อง Firewall อ่อนแอ
 6. ภาพรวมของ interface ตัวโปรแกรม ค่อนข้าง สับสน
 สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

6.ESETNod32 Antivirus
รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก  www.eset.com
โปรแกรมทดลองใช้งาน www.eset.com/download/home/
การสนับสนุน update Virus Definations  update online ผ่านโปรแกรม


คุณลักษณะภาพรวม
 1. การป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime ปกป้องได้ดี
 2. สามารถกำจัดและปกป้องแบบเลือกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 3. ตรวจจับไวรัสจากอีเมล์ได้ แม่นยำ
 4. การติดตั้งโปรแกรมค่อนข้างยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 5. ไม่สามารถตรวจจับอัตโนมัติการใช้งานทาง USB
 6. ภาพรวมของ interface ตัวโปรแกรมไม่น่าสนใจ
 สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

7. Norton Antivirusรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก http://us.norton.com/antivirus/
โปรแกรมทดลองใช้งาน http://us.norton.com/downloads/trialsoftware/offer.jsp?pvid=nav2011
 การสนับสนุน update Virus Definations www.symantec.com/
และupdate online ผ่านโปรแกรม

คุณลักษณะภาพรวม
 1.  การป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime ปกป้องได้ดี
 2. สามารถกำจัดและปกป้องแบบเลือกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 3. ป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตี ประเภท virus, spyware, rootkit, bot
 4. มี engine ตรวจจับชื่อ Sonar ที่มีความไวต่อสิ่งบุกรุกโจมตี
 5. ติดตั้งโปรแกรมง่าย
 6. ภาพรวมของ interface ใช้งานค่อนข้างยาก
 7. การตรวจจับอัตโนมัติพวก Spyware Adware ทำได้ ไม่ดีพอ ผู้ใช้ต้องสแกนเอง
สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

8. Panda Antivirus pro
รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก www.pandasecurity.com/default
โปรแกรมทดลองใช้งาน www.pandasecurity.com/homeusers/solutions/antivirus/
 การสนับสนุน update Virus Definations  update online ผ่านโปรแกรม
คุณลักษณะภาพรวม
 1.  การป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime ปกป้องได้ดี
 2. มีการปกป้องด้าน Firewall ที่แข่งแกร่ง
 3. ป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตี ประเภท virus, spyware, rootkits และป้องกันจาก Hacker
 4. มีความสามารถปกป้องต่อการบุกรุก Phishing ได้ดี
 5. ติดตั้งโปรแกรมง่าย
 6. มีพื้นที่ backup ออนไลน์ มากถึง 2 GB
 7. การ Update ค่อนข้างยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 8. การสแกนอุปกรณ์ช่องทาง USB ทำได้ไม่ดีพอ
 9. ภาพรวมของ interface ใช้งานค่อนข้างยาก
สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

9. Trend Micro Titaniumรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก http://us.trendmicro.com/us/home/indexnight.html
โปรแกรมทดลองใช้งาน  http://downloadcenter.trendmicro.com/index.php
และมีโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ระบบปฎิบัติการ Android บนมือถือ ทดลองใช้งาน 30 วัน
การสนับสนุน update Virus Definations  update online ผ่านโปรแกรม

คุณลักษณะภาพรวม
 1. การป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime ปกป้องได้ดี
 2. มีการปกป้องด้าน Firewall ที่แข่งแกร่ง
 3. ป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตี ประเภท virus, spyware, rootkits และป้องกันจาก Hacker
 4. มีความสามารถปกป้องต่อการบุกรุก Phishing ได้ดี
 5. ติดตั้งโปรแกรมง่าย
 6. การ Update ค่อนข้างยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
 7. การสแกนอุปกรณ์ช่องทาง USB ทำได้ไม่ดีพอ
 8. ภาพรวมของ interface ใช้งานค่อนข้างยาก
สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

10.VIPRE Antivirus Antispywareรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม / เว็บไซต์หลัก www.vipreantivirus.com
โปรแกรมทดลองใช้งาน www.vipreantivirus.com/Antivirus-Trial/VIPRE-Antivirus/
การสนับสนุน update Virus Definations
update ผ่านโปรแกรมหลัก

คุณลักษณะภาพรวม 
 1. การป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตีแบบ realtime ได้ดี
 2. ป้องกันสิ่งบุกรุกโจมตี และจำกัด ประเภท virus, spyware, mulware ได้ดีมาก
 3. มีระบบสแกนอุปกรณ์ผ่าน USB ที่ดีเยี่ยม
 4. รองรับการใช้งานแบบผู้ใช้เลือกเองได้ดี
 5. ภาพรวมของ interface ที่ดูดีใช้งานง่าย
 6. ติดตั้งโปรแกรมง่าย
 7. ใช้ทรัพยากรระบบในการทำงานค่อนข้างต่ำ
 8. ไม่มีระบบสแกนระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการติดตั้ง อาจจะเป็นส่วนให้ดปรแกรมมีช่องว่างในการติดสิ่งบุกรุกโจมตี
สิทธิการใช้งาน ตามเงื่อนไข 1 ปี

หมายเหตุ1.ไม่ควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัส เกินกว่า 2 โปรแกรมในเครื่อง เพราะจำเป็นสาเหตุ ให้มีการทำงานที่ขัดแย้งกัน
2.โปรแกรมป้องกันไวรัส เกือบทุกค่ายจะมีประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้ป้องกันทั้งไวรัสและพวก Spyware/Adware นอกจากนี้จะมีโปรแกรมประเภท Freeware ที่ทำหน้าที่เฉพาะด้านการตรวจจับ Spyware/Adware
โปรแกรมแนะนำ
MicroSoft ได้เปิดให้ผู้ที่ใช้ software ระบบปฎิบัติการ Windows ลิขสิทธิ์ สามารถ download โปรแกรม Microsoft Security Essentials ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านป้องกัน virus, spyware/adware, mulware และ โปรแกรมที่เป็นอันตรายต่างๆที่คุณดาวน์โหลดลงมาทั้งที่ตั้งใจ และแอบแฝงลงจากอินเทอร์เน็ต ได้ฟรี ที่
links : www.microsoft.com/en-ca/security_essentials/default.aspx

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ

ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิก Facebook