Friday, July 22, 2011

ช่องทางการเข้าถึงของภัยบุกรุก

0 comments
 

ช่องทางการเข้าถึง::วิธีการคุกคาม
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น มีภัยคุกคามความต่างๆ มากมายหลายอย่าง ซึ่งมีความร้ายแรง ระดับ สร้างความ รำคาญ จนถึงทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้ และในกรณีที่ร้ายแรงมากนั้นอาจทำให้ต้องเสียเงินทองได้

 1. การใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกล เมื่อถูกติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
  จะทำให้ผู้อื่นที่อยู่ภายนอกเข้าถึงและสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ และอาจจะดำเนินการใด ๆ ให้เครื่องนั้นๆ ได้รับความเสียหาย เช่น ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ (Trojan horse) ให้พร้อมที่จะโจมตีเมื่อออกคำสั่ง

 2. การไม่ป้องกันการแชร์ทรัพยากรบนวินโดวส์เช่น การเปิดแชร์เป็น Full ทำให้ผู้บุกรุกใช้เป็นช่องทางในการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้

 3. การเรียกใช้เว็บไซต์ที่มีการเขียนโปรแกรมที่แฝงการโจมตีไว้
  เช่น การใช้ Mobile Code ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์ ที่ผู้บุกรุกใช้เพื่อ เก็บข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือเพื่อให้เกิดการเรียกโปรแกรมที่ใช้ในการบุกรุกระบบอื่นๆ ให้ทำงาน ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ หรือการใช้ Cross-Site Scripting โดยผู้บุกรุก อาจจะเขียน สคริปต์ การทำงานบางอย่างรวมไว้ในโค้ดโปรแกรมของตน โดยผู้ใช้จะใช้ผ่านฟอร์มหรือใช้ฐานข้อมูล ทำให้ผู้บุกรุก สามารถทำอันตรายกับผู้ใช้ได้

 4. การเรียกใช้ e-mail
  เช่น การเปิดไฟล์ที่แนบมากับ e-mail ที่มีไวรัสหรือเป็นโปรแกรมโจมตีของผู้บุกรุก หรือการได้รับ e-mail ปลอม (spoofing e-mail) เนื่องด้วยการใช้ off-line mail เช่น Outlook หรือ Netscape mail แบบปกติ ใครจะส่ง e-mail โดยใช้ชื่อของใครก็ได้ ช่องทางการเข้าถึง::วิธีการคุกคาม

 5. การรับส่งไฟล์
  การรับส่งไฟล์ จากกลุ่มสนทนา Internet Relay Chat (IRC) หรือการ download ไฟล์จากเว็บไซต์ ไฟล์ที่แลกเปลี่ยนกันหรือ download มาอาจจะไม่ปลอดภัยจากไวรัสหรือผู้บุกรุก

 6. การถูกดักจับ packet
  การถูกดักจับ packet ซึ่งเป็นการดักจับข้อมูลที่ถูกส่งไปมาในเครือข่ายในรูปที่ไม่มีการเข้ารหัส ข้อมูล เหล่านี้อาจรวมไปถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ

ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิก Facebook