Thursday, March 22, 2012

ลักษณะภายนอกทั่วไปของ Tablet PC

1 comments
 
Tablet PC ไม่ว่าจะของแบรนด์ใด จะต้องมีลักษณะภาพรวมภายใต้มาตรฐานการใช้งาน และจุดประสงค์ที่ไม่แตกต่างกัน อันได้แก่

1. รูปลักษณ์
ที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมต่างขนาดกัน แบน มีความหนาโดยประมาณ ไม่เกิน 1.5 ซม.(จะมีบ้างบางแบรนด์ที่หนามากกว่านี้) ด้านหน้าจอทำด้วยวัสดุ ประเภท TFT มีกล้องทั้งด้านหน้า ด้านหลัง
2. ขนาดมิติของเครื่อง
ก็จะมีหลากหลายขนาด ซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการการใช้งาน รวมถึงกระแสนิยม ซึ่งในเรื่องความนิยมด้านขนาด ก้มีรายงานด้านความนิยมของผู้ใช้ทั่วโลกมาให้ได้ศึกษากัน โดยไปศึกษาเพิ่มเติมที่ รายงานบทวิเคราะห์ .... กลับมาที่ขนาด การวัดขนาดของ Tablet PC โดยวัดค่าแนวทะแยงของหน้าจอ ซึ่งปัจจุบันนี้ (มกราคม 2555) มีตั้งแต่ 5 นิ้ว จนถึง 10 นิ้ว (อนาคตจะมี 11 นิ้วเพิ่มขึ้นอีก)
3. การควบคุมและส่งผ่านข้อมูล

ผ่านระบบแป้นพิมพ์เสมือน บนหน้าจอด้วยระบบสัมผัส ซึ่งในการป้อนข้อมูลใน Tablet PC ปัจจุบันแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ ในการใช้งานด้านการป้อนข้อมูล คือ แบบใช้เขียนหรือสั่งผ่านปากกาหรือที่เรียกว่า Pen(Stylus) Base กับใช้สั่งผ่านการสัมผัสปลายนิ้วโดยตรง Fringer (Touch) Base
4. ช่องเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก
สภาพทั่วไปสามารเชื่อต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วยระบบไร้สาย(Wifi , Bluetooth, สัญญาณโทรศัพท์) และระบบเชื่อมต่อสายมาตรฐาน อาทิ USB, HDMI, 3.0 Bluetooth, WIFI 802.11a/b/g/n, AGPS รวมถึงช่องต่อสำหรับอ่านข้อมูลจาก card ต่างๆ ซึ่งช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก แต่ละแบรนด์จะทำออกมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตนเอง อย่างหลากหลาย(ซึ่งไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้)
5. เทคโนโลยี
ในด้านนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มความน่าสนใจนอกเหนือจากแบรนด์ อาทิ
5.1 กล้อง ซึ่งส่วนใหญ่ จะมี 2 กล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึง แฟลชช่วยในการถ่ายภาพ
5.2 เทคโนโลยีด้านวิดีโอ ได้แก่ สนับสนุน Video Player การบันทึกวิดีโอ Video Messaging
และ Streaming รวมถึงมีการจัดการคลังข้อมูลวิดีโอ
5.3 ระบบบริหารการจัดการส่วนบุคคล ได้แก่ ปฏิทิน ระบบตารางนัดหมาย นาฬิกา เวลาทั่วโลก เครื่องคิดเลข สมุดบันทึก เป็นต้น
5.4 เทคโนโลยีด้านเสียง รองรับการให้เสียงที่ดี มีเครื่องเล่นเพลง เทคโนโลยีเสียงแบบต่างๆ รวมถึงมีการจัดการคลังข้อมูลเสียง
5.5 เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร มี eReader สำหรับอ่านเอกสาร มี Document Viewer เป็นต้น
5.6 สนับสนุนการแสดงภาพ
5.7 มีโปรแกรมเฉพาะในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละแบรนด์คุณลักษณะเฉพาะทั่วๆไปของ Tablet PC
• ขนาดเล็ก บาง น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
• เป็นสมุดบันทึก electronic ที่กำหนดการนัดหมาย วัน เวลา กิจกรรมและการแจ้งเตือน
• เป็นเครื่องอ่านหนังสือ electronic ทุกประเภท เข้าถึงบริการหนังสือออนไลน์ได้ทุกแห่งที่มีให้บริการ
• ให้ระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานกว่า
• สามารถเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายที่รวดเร็วทั้งe-mail ,website ได้จากทุกที่(WiFi - เครือข่ายโทรศัพท์)
• รองรับความเป็นมัลติมีเดียได้สมบูรณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องเล่นเพลง ดูภาพยนตร์ หรือนำเสนองาน
• สามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ ผ่านทางแป้นพิมพ์เสมือนบนหน้าจอ หรือ แป้นพิมพ์ต่อพ่วง
• สามารถเขียนด้วยลายมือด้วยปากกาดิจิตอลและแปลงเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ
• สามารถแสดงเอกสารข้อมูลหรือแก้ไขงาน Microsoft Office ได้
• เป็น Digital Photo Frame หรือกรอบรูป อัลบั้มรูปอิเล็กทรอนิกส์
• มี Application เสริม เพื่อรองรับ หรือปรับเปลี่ยนการทำงานของผู้ใช้ได้หลากหลาย
• เครื่องมือจดบันทึก นัดหมาย ใช้ในงาน presentation
• ยังทำหน้าที่อื่นได้หลายอย่าง เช่น ติดตามข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องเล่นเกม
ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หลายๆ ยี่ห้อได้พัฒนา Tablet PC ออกมาให้เราได้เลือกเปรียบเทียบกันมากมาย แต่สำหรับเรื่องราคาแล้ว ยังต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ Notebook พื้นฐาน หรือ netbook แต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง สำหรับผู้บริโภคเทคโนโลยี แต่ถ้าหากจะถามว่า Tablet ต่างกับคอมพิวเตอร์เลื่อนที่หรือ notebook อย่างไร เรามาดูคำตอบจาก วิดีทัศน์จากรายการ โทรทัศน์ครู ชุด"แท็บเล็ต" จาก www.thaiteacher.tvOne Response so far.

  1. เป็นข้อมูลเบื้อต้นก็การตัดสินใจเลือกซื้อ

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ

ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิก Facebook